Контакти

Контакти с Мидбиотрейд

Милла Миланова – управител

Адрес:
гр. София 1421,
ул. “Бунтовник“ № 35
e-mail: milanova@midbiotrade.com

моб. тел: (+359 888) 776 980
моб. тел: (+359 886) 925 251
тел.: (+359 2) 865 76 46

Производствена база

гр./с. Ракитово, Местност „Гърбът“, общ. Ракитово, обл. Пазарджик
e-mail: office@midbiotrade.com